About the book

प्रियाल मोटे हे व्यावसायिक चित्रकार असून मुलांसाठी काम करणे त्यांना आवडते. ते मुलांसाठी लेखनही करतात.