कागदी खेळ

कागदी खेळ

  • ISBN: 978-81-7925-305-2
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती
  • पाने: 32
  • आकार: 8.5" x 11"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • उपलब्ध: लवकरच नवीन आवृत्ती प्रकाशित होत आहे

About the book

वयोगट ५ +

खेळ हा मुलांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेतला एक अत्यंत महत्वाचा आणि प्रिय असा घटक असतो. त्याच्या माध्यमातूनच मुलांना सुंदर गोष्टी करण्याचे वळण लागले तर त्यांच्यासाठीही ते आनंदाचे ठरेल. दहीहंडी, नाचणाऱ्या बाहुल्या, चित्रांचा पट असे कागदी खेळ या पुस्तकात आहेत. शिशु तसेच बाल गटासाठी शैक्षणिक साधन म्हणूनही या खेळांचा उपयोग होऊ शकेल.