टेडी आणि बडी

टेडी आणि बडी

प्रांजली भुजबळ
  • चित्रकार: प्रांजली भुजबळ
  • ISBN: 978-81-7925-361-8
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती २०१३, तिसरे पुनर्मुद्रण २०१९
  • पाने: 24
  • आकार: 5.75" x 8.25"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 40

About the book

वयोगट ४+

छोटा टेडी आपल्या बडीला भेटायला निघतो. तो कोणाकोणाला भेटतो आणि कसं जातो याची छोटीशी गोष्ट.

प्रांजली या शाळेतल्या मुलीने लिहिलेली आणि चित्रे काढलेली ही गोष्ट.