सहल

सहल

समीरा कुरेशी
  • चित्रकार: अक्षय चव्हाण
  • ISBN: 978-81-7925-355-7
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती, दुसरे पुनर्मुद्रण २०१९
  • पाने: 16
  • आकार: 7" x 9"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 30

About the book

आता गोष्ट वाचा आणि गोष्टीवरची चित्रंही रंगवा!
बाल गटातील मुलांसाठी चित्र आणि गोष्टीचं पुस्तक.