कोंबडेदादा

कोंबडेदादा

प्र. ग. सहस्रबुद्धे
  • चित्रकार: कंटक
  • ISBN: 978-81-7925-546-9
  • आवृत्ती: पुनर्मुद्रण २०१८
  • पाने: 24
  • आकार: 5.5" x 8.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 20

About the book

वयोगट ६ +

कोंबडेदादांच्या चांगुलपणाच्या आणि हुशारीच्या गोष्टी.