कोल्होबाने खाल्ला अकलेचा कांदा

कोल्होबाने खाल्ला अकलेचा कांदा

शशिकांत कदम (राजे)
  • चित्रकार: संजय पांडे
  • ISBN: 978-944213-9-9
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती, सहावे पुनर्मुद्रण 2020
  • पाने: 32
  • आकार: 5.5" x 8.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • उपलब्ध: Yes
  • INR 30

About the book

वयोगट ८

कोल्होबाच्या अक्कल हुशारीची मजेदार गोष्ट.