कावळे

कावळे

  • चित्रकार: राजू देशपांडे
  • ISBN: 978-81-7925-148-5
  • आवृत्ती: तिसरी आवृत्ती, तिसरे पुनर्मुद्रण २०१७
  • पाने: 32
  • आकार: 5.5" x 8.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 25

About the book

वयोगट १२ + 

वर वर पाहता कावळ्यांच्या वाटणाऱ्या या गोष्टीतून लीलाधर हेगडे, मनुष्याच्या स्वभावाच्या अनेक अंगांचे, जीवनाचेच दर्शन घडवतात.