फुलाची फजिती

फुलाची फजिती

प्र. ग. सहस्रबुद्धे
  • चित्रकार: पुंडलीक वझे
  • ISBN: 978-81-7925-452-3
  • पाने: 32
  • आकार: 5.5" x 8.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • उपलब्ध: लवकरच नवीन आवृत्ती प्रकाशित होत आहे

About the book

वयोगट ६ +

या संचातील सहा गोष्टींना पुंडलीक वझे यांच्या अप्रतिम चित्रांनी सजविले आहे. फुलाची फजिती, खारुली, वाट चुकलेली मधमाशी, चतुर ससा अशा मजेदार गोष्टी मुलांना नक्कीच आवडतील.