अनोळखी मित्र

अनोळखी मित्र

कमबीझ् काकावांड
  • अनुवादक: शरद महाबळ
  • चित्रकार: फतेमह परदाख्ती
  • ISBN: 978-81-7925-167-6
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती, तिसरे पुनर्मुद्रण
  • पाने: रंगीत 24
  • आकार: 6.5’’ x 9.25’’
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • उपलब्ध: Yes
  • INR 75

About the book

वयोगट ८+

तळ्यात पडलेल्या सुरवंटाला टॅडपोलने वाचवलं आणि ते दोघं घनिष्ठ मित्र झाले. एके दिवशी सुरवंटाचं फुलपाखरात आणि टॅडपोलचं बेडकात रूपांतर झालं. पण आता ते दोघं एकमेकांना ओळखणार कसं?...