सोमानं काय बरं पेरावं?

सोमानं काय बरं पेरावं?

मुंडा रायटर्स ग्रुप
  • अनुवादक: संध्या टाकसाळे
  • चित्रकार: सुग्रीब कुमार जुअंगा
  • ISBN: 978-81-8479-583-7
  • आवृत्ती: चौथी इंग्रजी-मराठी आवृत्ती २०१९ (प्रथम बुक्स)
  • पाने: 16
  • आकार: 9.5" x 6.75"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 40

About the book

लोक इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं कशी काय शेतात घ्यायला लागले? मुंडा लोकांची ही छानशी लोककथा.