सशाचे लांब कान

सशाचे लांब कान

कुई रायटर्स ग्रुप
  • अनुवादक: संध्या टाकसाळे
  • चित्रकार: सनातन जुअंगा
  • ISBN: 978-81-8479-577-6
  • आवृत्ती: चौथी इंग्रजी-मराठी आवृत्ती २०१९ (प्रथम बुक्स)
  • पाने: 16
  • आकार: 9.5" x 6.75"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 40

About the book

सशांचे कान काही नेहमीच लांब नव्हते, आणि त्यांच्या शेपट्याही काही नेहमीच छोट्याशा नव्हत्या. त्यांचे कान खेकड्यामुळे लांब झाले! खरोखरच!