लालू आणि लाल पतंग

लालू आणि लाल पतंग

आशिष सेनगुप्ता
  • अनुवादक: सुषमा सोनक
  • चित्रकार: आशिष सेनगुप्ता
  • ISBN: 978-81-237-3191-9
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती, सहावे पुनर्मुद्रण २०१८
  • पाने: 16
  • आकार: 7" x 9.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 35