मी मदत करते!

मी मदत करते!

मिनी श्रीनिवासन
  • अनुवादक: संध्या टाकसाळे
  • चित्रकार: अमन रंधावा
  • ISBN: 978-81-8479-447-2
  • आवृत्ती: सहावी इंग्रजी-मराठी आवृत्ती २०१९ (प्रथम बुक्स)
  • पाने: 12
  • आकार: 7'' x 8.5''
  • कव्हर: पेपरबॅक

About the book

थोडी मोठी मुलं इतरांना मदत करू शकतात. मदत करण्यात मजा आहे. 'मोठ्ठं होताना' या चार पुस्तकांच्या मालिकेतील हे एक पुस्तक.