भोपळ्याची बी

भोपळ्याची बी

  • चित्रकार: राधिका टिपणीस
  • ISBN: 978-81-942487-3-6
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती २०१९, पुनर्मुद्रण २०२२
  • पाने: 24
  • आकार: 8" x 8"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • उपलब्ध: Yes
  • INR 110

About the book

पिंकूने पेरली एक बी आणि त्यापासून तयार झाला एक मोठ्ठा भोपळा. या भोपळ्याचं पुढे काय झालं असेल?...