भुईचाफा

भुईचाफा

पुरुषोत्तम शिवराम रेगे
  • संपादन: माधुरी पुरंदरे
  • चित्रकार: चंद्रमोहन कुलकर्णी
  • ISBN: 978-93-93381-00-2
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती
  • पाने: 16
  • आकार: 8" x 8"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 65

About the book

मराठीतील नामवंत साहित्यिकांच्या, मुलांना आवडतील अशा गोष्टी, चित्रमय पुस्तकांच्या स्वरूपात. 

एका बागेत एक छान मोठे बकुळाचे झाड होते. पावसाळा संपला की दर वर्षी त्याला बहर येई. फुलांचा एक मोठा सडाच खाली पडे. सगळीकडे त्यांचा घमघमाट सुटे. बकुळ मग खूप खुशीत असे. रोज रात्री तो वर आकाशात तारे पाही. आपल्या अंगावर हे असे तारेच फुलतात असेही त्याला वाटे. पान एके दिवशी त्याने खाली पाहिले...