पाण्याचं बी

पाण्याचं बी

मुंडा रायटर्स ग्रुप
  • अनुवादक: संध्या टाकसाळे
  • चित्रकार: रमणी रंजन सारंगी
  • ISBN: 978-81-8479-581-3
  • आवृत्ती: चौथी इंग्रजी-मराठी आवृत्ती २०१९ (प्रथम बुक्स)
  • पाने: 16
  • आकार: 9.5" x 6.75"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 40

About the book

पाऊस पडला नाही, तेव्हा गावातले तरुण पाण्याच्या शोधात निघाले. त्यातल्या एकाने पाण्याचं बी गवत आणलं!