पळा पळा, वाघ आला

पळा पळा, वाघ आला

जगदीश जोशी
  • चित्रकार: जगदीश जोशी
  • ISBN: 978-81-237-4007-2
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती, सहावे पुनर्मुद्रण २०१९
  • पाने: 16
  • आकार: 7" x 9.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 35