झाडं लावणारा माणूस

झाडं लावणारा माणूस

जाँँ जिओनो
  • अनुवादक: माधुरी पुरंदरे
  • ISBN: 978-81-7434-213-3
  • आवृत्ती: मार्च २०१७ (राजहंस प्रकाशन)
  • पाने: 36
  • आकार: 7" x 9.5"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 60

About the book

एखाद्या माणसाच्या व्यक्तिमत्वामधले खरोखरोचे असामान्य गुण स्पष्ट दिसायला हवे असतील तर अनेक वर्षं त्या व्यक्तिच्या कामाचं निरीक्षण करण्याचं सौभाग्य लाभावं लागतं.

पानाफुलांवर, पशुपक्ष्यांवर, जमिनीवर आणि माथ्यावरील आकाशावर अबोल प्रेम करणा-या एका विलक्षण माणसाची ही कथा आहे. जाँ जिओनो यांच्या या चिमुकल्या कथेनं जगभराच्या लहान-थोर वाचकांवर मोहीनी घातलेली आहे.