कच्चा वाघ

कच्चा वाघ

  • चित्रकार: प्रियाल मोटे
  • ISBN: 978-93-93381-25-5
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती २०२२
  • पाने: 24
  • आकार: 7.2" x 9.25"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 75

About the book

वयोगट : ६+

कच्चा वाघ : एका धाडसी खेळण्याची गोष्ट

आर्याला आणि वेदला नवीन खेळणी मिळाली की जुन्या खेळण्यांची रवानगी व्हायची कपाटात. मग त्यांच्याकडे ते बघायचेही नाहीत. बिचारी तिथेच धूळ खात पडायची.

पण वाघाला मात्र काही न करता असं पडून राहणं पसंत नव्हतं. एक दिवशी अचानक त्याला एक धाडसी कल्पना सुचली...