असिला...बसिला...उठिला...जाऊछ

असिला...बसिला...उठिला...जाऊछ

कुई रायटर्स ग्रुप
  • अनुवादक: संध्या टाकसाळे
  • चित्रकार: सुग्रीब कुमार जुअंगा
  • ISBN: 978-81-8479-573-8
  • आवृत्ती: चौथी इंग्रजी-मराठी आवृत्ती २०१९ (प्रथम बुक्स)
  • पाने: 16
  • आकार: 9.5" x 6.75"
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • INR 40

About the book

सामू ओडिया शिकायला त्याच्या नव्या मित्राकडे जातो. तो जे शब्द शिकतो त्याचा त्याला खूपच फायदा होतो. कसा ते जाणून घ्यायला वाचा...