स्केचबुक

स्केचबुक

  • ISBN: 978-81-7925-102-7
  • आवृत्ती: पहिली आवृत्ती, तिसरे पुनर्मुद्रण
  • पाने: रंगीत 88
  • आकार: 8.5'' x 11''
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • उपलब्ध: लवकरच नवीन आवृत्ती प्रकाशित होत आहे
  • कोणासाठी उपयुक्त: कला विद्यालये

About the book

मुळीक यांच्या चित्रकलेची जडणघडण दाखवणारं, त्यांना चित्रांचे विषय कसे सापडतात, ते रचना कशी करतात, रेषा कशा रेखाटतात याचा वेध घेणारं आणि त्यांच्या चित्रांतील सहजतेमागचं रहस्य उलगडणारं पुस्तक.

लाइन स्केचेसपासून ते टोनल स्टडीजपर्यंत सर्व पैलूंना स्पर्श करणारं हे पुस्तक नवोदित चित्रकारांना मार्गदर्शक ठरेल आणि हातात पेन्सिल धरण्याची स्फूर्ती देईल.