पेन्सिल शेडिंग - निसर्गचित्रे

पेन्सिल शेडिंग - निसर्गचित्रे

  • ISBN: 978-81-7925-027-X
  • आवृत्ती: दुसरी आवृत्ती
  • पाने: 48
  • आकार: 8.5'' x 11''
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • विषयानुरुप मालिका: पेन्सिल शेडिंग
  • INR 55

About the book

या पुस्तकामध्ये निसर्गचित्रं कशी काढावीत हे सोप्या भाषेत अनेक उदाहरणांसह सांगितलं आहे. अगदी पेन्सिल कशी धरावी, कागद, रेषा, शेडिंगच्या विविध पद्धती यांची माहिती व तंत्र सोप्या भाषाशैलीतून मिळते. तसंच सरावासाठी वेगवेगळी चित्रं व उदाहरणं दिली आहेत. चित्रकलेच्या अभ्यासात अतिशय उपयुक्त ठरणारी ही मालिका आहे.