चित्रे काढा - माणसांची

चित्रे काढा - माणसांची

  • चित्रकार: पुण्डलीक वझे
  • ISBN: 9788179250013
  • आवृत्ती: दुसरी आवृत्ती, सातवे पुनर्मुद्रण
  • पाने: 64
  • आकार: 7.25’’ x 9.5’’
  • कव्हर: पेपरबॅक
  • उपलब्ध: लवकरच नवीन आवृत्ती प्रकाशित होत आहे
  • विषयानुरुप मालिका: चित्रे काढा

About the book

चित्रं काढणं वाटतं तितकं अवघड मुळीच नसतं. भरपूर इच्छा, सराव व चांगला मार्गदर्शक मिळाला की ते सहज शक्य होतं. प्रसिद्ध चित्रकार पुण्डलीक वझे या पुस्तकात अत्यंत सोप्या पद्धतीने चित्रं काढण्याचं तंत्र समजावून देतात. या पुस्तकाच्या साहाय्याने सराव करून सहज प्रगती करता येते.