यश - पाहुणी

  • माधुरी पुरंदरे यांच्या यश मालिकेतील 'पाहुणी' या पुस्तकावर आधारित ध्वनिचित्रफीत.

    वाचन : आलोक राजवाडे

    संकलन : मकरंद डंभारे